Hvor mye kan jeg ha i lån?

Å finne et forbrukslån er enkelt. Det er en mengde banker og lånemeglere som kan tilby alt fra noen få tusen i lån, og opp til flere hundretusen. Å finne det rimeligste lånet krever dog at du sammenlikner de forskjellige tilbudene.

Store forbrukslån

Forbrukslån krever normalt ingen sikkerhet. Det vil si at man ikke stiller pant for lånebeløpet. I tillegg er det ingen betingelser for hva du kan bruke pengene til. De kan benyttes til alt fra en weekendtur til renovering av vaskerom. Fordi disse lånene er usikrede, har de noe høyere rente enn ordinære banklån, som for eksempel et boliglån. Renten er satt for å ta høyde for eventuelle tap for banken.

Mange lånemeglere og banker tilbyr også forbrukslån opptil kr 500 000. Normalt gis du mulighet til å ha en nedbetalingstid på rundt 12-15 år for store lånebeløp. Du kan innfri lånet raskere om du vil, uten ekstra omkostninger. Noen banker gir deg også muligheten til betalingsutsettelser eller avdragsfrie måneder. Vær oppmerksom på at lånet da blir dyrere til slutt, fordi rentene løper lengre.

Usikker på kredittsjekken?

Er du usikker om du kommer godt ut på en kredittsjekk? Du har muligheten til å sjekke deg selv hos et kredittopplysningsselskap i forkant av en lånesøknad. Det kan også være smart å betale ut gammel smågjeld, for eksempel kredittkortgjeld. Dette vil føre til en bedre kredittscore.

Det er også mulig å ta opp forbrukslån sammen med en medlåner. Begge vil bli kredittsjekket, og renten settes utfra begges kredittscore. Normalt vil en medlåner også kunne føre til  bedre rente.

Forbrukslån fra OPP Finans

Forbrukslånet fra OPP Finans kan man få fra kr 10 000 og opp til kr 500 000. OPP Finans kan tilby nominell rente som begynner på 7,5% (per i dag). Vilkårene for lån er greie. Du må være fylt 21 år og det kreves en årsinntekt på minimum kr 200 000. I tillegg kan du ikke ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

500 000 i forbrukslån fra Bank Norwegian

Bank Norwegian kan tilby lån også til deg som er ung. Her er aldersgrensen satt til 18 år. Det er ingen krav til minimumsinntekt, men det kreves en eller annen form for lignet inntekt. Nedbetalingstiden er maksimalt 15 år for store lån. Dagens nominelle rente begynner på 8,99%. Heller ikke Bank Norwegian gir lån om du har betalingsanmerkninger.

yA Banks forbrukslån

yA Bank kan tilby deg lån fra kr 25 000 og opp til kr 500 000. Den laveste nominelle renten ligger per i dag på 8,95%. Maksimal nedbetalingstid er også her 15 år. Nedre krav til inntekt er kr 250 000, og nedre aldersgrense er satt til 20 år. yA Bank kan i tillegg også tilby opptil 3 års avdragsfrihet. Har du aktive betalingsanmerkninger gir ikke yA Bank forbrukslån.

Lånemegleren Lendo

Vil du ha mange tilbud på lån opp mot kr 500 000 kan du bruke Lendo. Selskapet er en lånemegler, og samarbeider med en rekke banker. Her kan man finne lån fra kr 5 000 og til kr 500 000. Sender du inn en søknad kan du få tilbud fra 10 forskjellige banker. Alle tilbudene er uforpliktende, inntil du signerer en av avtalene. Hvilken rente de forskjellige bankene tilbyr vil variere. Generelt begynner den nominelle renten rundt 8%. Aldersgrensen nedad hos Lendo er 23 år, og gjelder for alle lån som formidles gjennom denne megleren.

Felles for alle forbrukslån

Banker har ofte rimelig like vilkår og betingelser. Det er likevel variasjoner, som vist ovenfor. Renter og gebyrer varierer. Det samme gjelder aldersgrenser og annet. Det som er sikkert alle har felles er kravet om betalingsanmerkninger. Har du aktive betalingsanmerkninger eller inkassosaker vil du vanligvis ikke få et usikret lån.

Du kan også oppleve at du får avslag på forbrukslån på maksimalsummen. Det vil skyldes at bankene ikke ser det forsvarlig å ta opp lån i den størrelsesordenen du søkte om. Bankene er pålagt å vurdere inntekt i sammenheng med lånets størrelse. Dette for din og bankens økonomiske sikkerhet. Får du avslag på maksimalsummen vil banken ofte oppgi hvor mye du kan låne.

Husk også at alle lån, også forbrukslån, kan trekkes fra på skatten. For tiden er skattefradraget på 27%, for betalte renteutgifter og omkostninger. Dette gjelder også om du har forbrukslån til refinansiering. Har du tatt opp forbrukslån sammen med en medlåner, har også medlåneren krav på skattefradraget.

http://www.dn.no/privat/kalkulator/2013/09/24/sa-mye-kan-du-lane